Włókniny filtracyjne Dust-Stop


Jakość filtrów powietrza zależy od zastosowanej włókniny filtracyjnej. Zastosowana w naszych filtrach włóknina filtracyjna wykonana jest z włókna szklanego ze wzrastającą gęstością i laminowaną stroną wylotu powietrza. Włókniny filtracyjne firmy FILTERPOL impregnowane są środkiem, który podwyższa ich zdolności absorpcyjne. Włókniny filtracyjne Dust-Stop mają szerokie zastosowanie w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jako pierwszy stopień filtracji powietrza. Włóknina filtracyjna tego typu ma wysoką zdolność zatrzymywania oraz magazynowania zanieczyszczeń.

Parametry techniczne włókniny filtracyjnej:

włókniny filtracyjne Dust Stop
Typ Dust Stop Yellow
1"
2"
4"
Klasa filtrowania
G2
G3
G4
Materiał
Włókna szklane
Masa [g/m²]
110
220
360
Grubość materiału [mm]
25
50
100
Średni stopień filtracji Am dla farby
76
85
92
Początkowa strata ciśnienia [Pa]
35
50
60
Końcowa strata ciśnienia [Pa]
250
Odporność temperaturowa [°C]
100
Kolor materiału
Żółty