Filtry płaskie do filtracji gorącego powietrza


Zastosowanie: w miejscach gdzie wymagane jest oddzielenie drobnych pyłów, w warunkach podwyższonej temperatury, np. suszarki kabin lakierniczych.

Parametry techniczne

filtry płaskie
Typ
SK100
ZH120
AL200
UG300
Klasa filtrowania
F5
G4
Materiał
Włókno szklane
Obudowa, ramka
Karton
Elastyczna
Aluminium
Rozmiar [mm]
480x480x14
Nominaly przepływ powietrza [m³/h]
350
350
350
1000
Początkowa strata ciśnienia [Pa]
50
60
65
70
Końcowa strata ciśnienia [Pa]
250
Odporność temperaturowa [°C]
100
120
200
300